Henkilötietojen käsittely LauttSSK:ssa

Termit

Henkilötietoja ovat tiedot, joilla henkilö voidaan tunnistaa (esimerkiksi nimi, puhelinnumero).

Henkilörekisteri on lista tai muu materiaali, jossa on henkilötietoja. Se on joko

 • julkinen eli kaikkien nähtävissä (esimerkiksi kilpailutulokset) tai
 • kerhon sisäinen, johon on pääsy vain nimetyillä henkilöillä (esimerkiksi jäsenrekisteri yhteystietoineen).

Mitä henkilötietoja keräämme ja mihin niitä käytämme?

Kerhomme jäseniltä: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

 • Lähetämme listan kerhomme jäsenistä (nimi) vuosittain Suomen Shakkiliitolle (jolla on omat henkilörekisterit) ja Helsingin Shakkiliitolle.
 • Lähetämme tiedotuksia kerhomme toiminnasta jäsenten sähköpostiosoitteisiin. Puhelinnumerolla tavoitamme ne jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.
 • Poistamme kerhostamme eronneen jäsenen tiedot sisäisestä jäsenrekisteristämme viimeistään kolmen vuoden kuluttua eroamisesta.

Selokilpailuihimme osallistuvilta: nimi, shakkikerho, tieto alle 21 vuoden iästä ("nuori") ja sähköpostiosoite.

 • Nimi, shakkikerho ja "nuori" näkyvät julkisesti kilpailun osallistujaluettelossa ja kilpailutuloksissa, joita voidaan julkaista eri viestimissä.
 • Tiedotamme osallistujia tulevista kilpailuistamme, jos he ovat antaneet sähköpostiosoitteensa.
 • Säilytämme sähköpostiosoitetta kerhomme sisäisessä pelaajarekisterissä enintään kolme vuotta.

Muihin kilpailuihimme osallistuvilta: nimi ja shakkikerho.

Lähetämme tiedotukset sähköpostitse niin, että vastaanottajat eivät näe toistensa sähköpostiosoitteita (englanniksi BCC, blind carbon copy).

Henkilötietojen suojaus

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti. LauttSSK:n hallitus on sitoutunut EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisiin tietosuojaperiaatteisiin.

Vain LauttSSK:n hallituksella on pääsy sisäisiin henkilörekistereihin, joissa on yhteystietoja. Rekisterien tietosuojasta vastaa LauttSSK:n puheenjohtaja Jyrki Heikkinen (jyrki.j.heikkinen@gmail.com).

Omien henkilötietojen tarkistus, muokkaus, poisto

Pyydettäessä

 • Toimitamme henkilön omat tiedot rekistereistämme viimeistään 7 päivän sisällä pyynnöstä.
 • Korjaamme ja päivitämme virheelliset henkilötiedot.
 • Poistamme yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero) sisäisistä henkilörekistereistämme. Emme poista tietoja (nimi, shakkikerho, "nuori") julkisista kilpailutuloksista.

Jyrki Heikkinen 24.5.2018