22. kesäkuuta 2017

Kerhon toimintaperiaatteista

LauttSSK:n sääntöihin kirjattiin kerhon tarkoitus ja toiminta:

Kerhon tarkoituksena on edistää jäsenten shakin harrastamista ja shakkitaitojen kehittymistä järjestämällä monipuolista shakkitoimintaa, kuten peli-iltoja, kilpailuja, koulutusta ja muita shakkitapahtumia. Kerho pyrkii toiminnallaan lisäämään shakin harrastusta Lauttasaaressa ja koko pääkaupunkiseudulla. Kerhon toimintaperiaatteita ovat yhdessäolo, reilu peli, avoimuus ja kansainvälisyys.

Noudatamme Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita:

1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus urheiluun

Urheilua on voitava harrastaa tulotasosta riippumatta. Kerhomme peli-illat ovat ilmaiset myös ei-jäsenille. Annamme aikatasoitusta heikommille pelaajille ja suosimme tasaselojärjestelmää, jotta peleistä tulee tasaisempia.

Kerhomme on kansainvälinen. Kerhoilloissamme kuulee usein englantia – ja toisinaan venäjää, saksaa, espanjaa. Tiedotamme kerhon blogissa myös englanniksi, minkä ansiosta kerhollamme käy paljon ulkomaalaisia.

2. Vastuu kasvatuksesta

Opastamme aloittelevia shakinpelaajia (sääntöjä, shakkikellon käyttöä, turnauskäytäntöjä) ja järjestämme heille amatööriturnauksia.

Järjestämme monipuolisia turnauksia (avausteemoja, loppupelejä, Fischerandomia) ja analyysi-iltoja, jotta kokeneetkin pelaajat saavat uusia näkökulmia shakkiin. Kannustamme itseopiskeluun kierrättämällä shakkilehtiä jäsenistöllä ja opastamalla käyttämään shakkiohjelmia.

3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kerhohuoneemme, kuten koko Lauttasaaren kirkko, on savuton: tupakointi on kielletty kirkon sisätiloissa ja tontilla. Myös muut päihteet on ehdottomasti kielletty kerhon tiloissa.

Henkistä hyvinvointia lisää yhdessäolo shakkikavereiden kanssa kerhoilloissa, joukkueturnauksissa, pelimatkoilla ja saunaillassa.

4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Pelisääntömme (kerhon säännöt ja turnausten säännöt) ovat kaikkien saatavilla blogissamme. Viestimme avoimesti ja ajankohtaisesti kerhon tavoitteista ja toiminnasta.

5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Suosimme kimppakyytejä joukkueotteluiden pelimatkoilla. Kierrätämme käyttökelpoisia pelivälineitä muun muassa lähiseudun baareihin.

20. kesäkuuta 2017

JSM-otteluohjelmia

JSM 2017–2018 -turnauksen ylimpien sarjojen otteluohjelmat on julkaistu. 3. divisioonan ohjelma julkaistaan elokuussa.

1. divisioonan lohko B

 1. La 16.9.2017: JyS 2 (Jyväskylä) – LauttSSK
 2. La 21.10.2017: TammerSh 2 (Tampere) – LauttSSK
 3. Su 22.10.2017: LauttSSK – Garde
 4. La 2.12.2017: LauttSSK – JoeSK
 5. La 13.1.2018: LauttSSK – ESK
 6. La 3.2.2018: LahS (Lahti) – LauttSSK
 7. Su 4.2.2018: EtVaS 2 – LauttSSK

Ykkösjoukkue pelaa kotiottelut Shakkiareenalla.

2. divisioonan lohko 2

 1. La 16.9.2017: LauttSSK 2 – HSK 2
 2. La 21.10.2017: HämSK (Hämeenlinna) – LauttSSK 2
 3. La 18.11.2017: LauttSSK 2 – VihdSK
 4. La 2.12.2017: LauttSSK 2 – HyvSK
 5. La 13.1.2018: MatSK 3 – LauttSSK 2
 6. La 10.3.2018: Moukat (Tampere) – LauttSSK 2

Kakkosjoukkue pelaa kotiottelut kerhohuoneella.

Päivitys 22.8.: ottelu LauttSSK 2 – VihdSK saatiin siirrettyä pois sunnuntailta 3.12.

18. kesäkuuta 2017

Muutokset kerhon sääntöihin

Kun LauttSK ja SSK yhdistyivät, yhdistysteknisesti muutimme LauttSK:n nimen ja siirsimme SSK:n aktiiviset jäsenet uudelleen nimettyyn LauttSSK:hon. Koska kerhon nimen muuttaminen vaatii sääntöjen muuttamista, yksinkertaistimme samalla kerhon sääntöjä. Mallia otettiin yhdistyslaista ja Suomen Shakkiliiton säännöistä.

Tärkeimmät muutokset vanhoihin sääntöihin:

 • 1 § Yhdistyksen nimi.
 • 2 § Kerhon tarkoitus kirjoitettiin hieman uusiksi ja lisättiin toimintaperiaatteet.
 • 8 § Hallituksen tehtävät tiivistettiin.
 • 13 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat (ei enää "kaksi hallituksen jäsentä yhdessä", jotta ei tarvitse päivittää hallituksen kokoonpanoa yhdistysrekisteriin usein).
 • 14 § Sääntöjen muuttamista helpotettiin (yhdessä jäsenkokouksessa kahden sijasta).

Vanhoista säännöistä poistettiin tarpeettomat kohdat:

 • 4 § Jäsenten erottaminen (selviää yhdistyslaista).
 • 5 § Vakinaiset eli ainaisjäsenet (joita ei ole ollut vuosikymmeniin).
 • 6 § Jäseneksikirjoittautumismaksu (turhaa byrokratiaa).
 • 9 § Hallituksen varajäsen (ei ole pakollinen).
 • 16 § Kerho ei ole enää ruotsinkielinen.

Kerhon säännöt

Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho ry. Yhdistys on suomenkielinen, ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon nimestä käytetään lyhennettä LauttSSK.

Tarkoitus ja toiminta

2. Kerhon tarkoituksena on edistää jäsenten shakin harrastamista ja shakkitaitojen kehittymistä järjestämällä monipuolista shakkitoimintaa, kuten peli-iltoja, kilpailuja, koulutusta ja muita shakkitapahtumia. Kerho pyrkii toiminnallaan lisäämään shakin harrastusta Lauttasaaressa ja koko pääkaupunkiseudulla. Kerhon toimintaperiaatteita ovat yhdessäolo, reilu peli, avoimuus ja kansainvälisyys.

Jäsenet ja jäsenmaksu

3. Kerhon jäseneksi tahtovan on ilmoitettava aikomuksestaan kerholle. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Vuosikokous nimeää kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka ansioituneesti on toiminut kerhon ja sen tarkoitusperien hyväksi.

5. Kerhon jäsen maksaa vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun kerholle. Kannatusjäsen maksaa vähintään kolminkertaisen jäsenmaksun. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kerhon hallitus

6. Kerhon hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 3–7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kolme hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Hallituksen tehtävät:

 • Johtaa kerhon toimintaa.
 • Edustaa kerhoa oikeudellisissa ja muissa asioissa.
 • Tiedottaa kerhon tapahtumista jäsenille ja muille shakista kiinnostuneille.
 • Päättää kerhon rahankäytöstä.
 • Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
 • Kutsua kokoon vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.
 • Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esittää ne toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 • Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tilikausi

9. Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Kokoukset

10. Hallitus kutsuu jäsenet kerhon vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ja julkaistaan kerhon tiedotuskanavilla.

11. Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Käsiteltävät asiat:

 • Esitellään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kerhon kokouksissa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenet.

Kerhon nimen kirjoittaminen

13. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Sääntöjen muuttaminen

14. Kerhon purkautumisesta tai muutoksista näihin sääntöihin päätetään vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jossa päätösten on saatava 3/4 hyväksytyistä äänistä.

15. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on lahjoitettava jollekin rekisteröidylle shakkiyhdistykselle käytettäväksi kerhon toiminnan edellyttämään tarkoitukseen.

17. kesäkuuta 2017

The Art of the Blitz - Tip #1

This is a common sense guide to blitz chess. In practical-advice blogs, as in life, there are no guarantees and readers are cautioned to rely on their own judgement about their individual circumstances and to act accordingly.

Tip #1 – The Best Move is Faster than the Fastest Move

I remember my first chess tournament. I was 15 years old, playing for my school. I had already won the first game in a breeze. And so I was pretty confident before the start of the second one. It was a long game – 1,5 hrs for each player. There were about 100 of us playing in that room, and I was on the first table near the entrance. My opponent was going to be someone named Amar Kamat. But he was late. The game had already started, and he wasn't there yet. I waited, and waited... and finally, this schoolboy with his red colored backpack and yellow t-shirt entered and we started the game. He had only 5 minutes against my 1 hour 30 minutes. This was going to be easy :)

He played fast, and so did I. I did not want him to have the luxury of thinking about his moves while I thought about mine. As the game progressed, I got a bad feeling; something about the confidence with which he moved his pieces worried me. But I continued anyway with my plan of beating him on the clock. He only had 2 minutes left compared to my 1 hour 27 minutes. However, as you can probably guess, he checkmated me easily with plenty of time to spare. I later found out that he was actually the #1 seed of the tournament, and went on to win it too. I came 8th.

So what did I do wrong? I didn't play good moves. I made a rookie mistake of trying to match his speed instead of using my time advantage to play strong chess. Playing fast is only good if you play well. It's much better to take your time and play a slower but stronger move as that requires the opponent to spend time thinking about how to respond. The only exception to this rule is if you are in time trouble as well.

If your opponent has very little time – play strong moves that force him to think. The strongest move is the fastest move because it kills his time.

Don't simplify the position if you don't need to. Don't allow him to play easy moves. Surprise him. Threaten him. Force him to make a mistake out of desperation, and then simply stay calm and win.

15. kesäkuuta 2017

RikSha-ystävyysottelu 15.6.2017

Järjestimme yhdessä Rikospoliisien Shakkikerhon kanssa jokakesäisen saunaillan Poliisien kesäkodin rantasaunalla Lauttasaaressa 15.6.2017. Aurinko paistaessa pelasimme ystävyysottelun (10'+05") ulkona.

Ystävyysottelun kärkipöydät

Tällä kertaa oli RikShan vuoro voittaa 3–1:

 1. Harri Laakso – Pekka Kauppala 1–0
 2. Tom Smeds – Timo Siikonen 1–0
 3. Tuomo Honkanen – Ismo Suihko 1–0
 4. Dennis Pasterstein – Janne Kauppinen 0–1

Valokuvasi Tuomo Honkanen

Saunaillan pikapeliturnaus 15.6.2017

RikSha–LauttSSK-ystävyysottelun jälkeen pelasimme saunaillassa 5 + 5 minuutin pikapeliturnauksen. Pelaajia oli selvästi vähemmän kuin viime vuosina, mutta saimme silti pelattua hyvän ja tiukan turnauksen. Voitto ratkesi vasta viimeisen kierroksen pelissä Aakio–Laakso, joka päättyi tasan, joten Laakso voitti vertailulla.

Tulokset:

 1. Harri Laakso (RikSha, 11/12)
 2. Seppo Aakio (11)
 3. Jyrki Heikkinen (9½)
 4. Pekka Kauppala (7)
 5. Evgeny Sobenin (6)
 6. Arto Lindholm (6)
 7. Tom Smeds (RikSha, 5½)
 8. Reijo Rautio (5)
 9. Dennis Pasterstein (RikSha, 5)
 10. Janne Kauppinen (4)
 11. Timo Siikonen (3)
 12. Tuomo Honkanen (RikSha, 2½)
 13. Ismo Suihko (2½)

Valokuvasi Tuomo Honkanen

12. kesäkuuta 2017

Kesäkuun pelaaja: Seppo Aakio

Shakkisiirtojen oppiminen

Ensikosketukseni shakkiin on varmaan ajalta kun olin vähän alle kouluikäinen, sain joululahjaksi sen aikaisen tutun pelisetin, joka käsitti tammen, halman ja shakin. Pelilauta kului minulta aika nopsaan rikki ja nappuloitakin katosi, mutta muistan väsänneeni paperista tilalle uusia. Shakin siirrot opin itse niistä pelin ohjeista.

Myöhemmin kun harrastimme kaiken maailman urheilua pihan poikien kanssa, futista, lätkää, heitettiin kuulaa ja keihästä jne., niin muistan että yhden naapurin pojan kanssa pelasimme myös tätä ihmepeliä, shakkia! Hänen isänsä oli kovin innostunut pelistä ja halusi opettaa sitä jälkikasvulleen, heillä oli mukava veranta jonne usein sunnuntai-iltapäivisin kokoonnuimme kolmistaan pelaamaan. Peli kiehtoi mieltäni suuresti ja jätti varmaan jo silloin ensimmäisiä hataria muistijälkiään. Yritimme pelata niin, että kaikki nappulat olisivat koko ajan suojattuina, ettei mitään pääsisi menemään "ilmaiseksi". Osaisipa edes tuon taidon hyvin, niin sillä pärjäisi jo aika pitkälle. Ensimmäinen shakkikirja, jonka luin oli Kotovin Taito voittaa shakissa, tavasin opusta yökaudet pitkään ja hartaasti, ja ihmettelin että kuinka peli voi olla noin syvällistä. Sillä tiellä ollaan, eli yhä ihmetellään.

Kuinka usein pelaat shakkia?

Pitkään olisin sanonut että ehkä viikoittain, mutta nyt kun aikaa on enemmän ja netti keksitty, niin melkeinpä päivittäin. Netissä on niin helppoa (lue: liian helppoa!) sekä seurata mielenkiintoisia ja jännittäviä kansainvälisiä shakkikisoja että kohdata kovia vastustajia eri puolilta maailmaa, pelaan lähinnä 3 min. ja 1 min. blixtiä, joita jälkeenpäin joskus tarkemmin analysoin.

Shakkikerhoon liittyminen

Liityin Suomalaiseen Shakkikerhoon v. 1972, kun olin Hesarin "minne mennä tänään" -palstan ohjaamana muutaman kerran käynyt ihmettelemässä Pauligin huvilalla SSK:n peli-illoissa ja varttikisoissa, pyysivät kerhoon ja liityin. Samana keväänä osallistuin ekaan shakkikisaani ikinä, Shakkiliiton nuorten mestaruuskilpailuihin, ja täysin yllättäen voitin, mm. voitolla yhdestä shakkimestarista ja tasapelillä toisesta. Olin 4. luokan pelaaja ja sain suoraan korotuksen 1. luokan koepelaajaksi. Vähemmästäkin sitä hölmö innostuu – näin shakki oli saanut taas uuden ystävän.

Tämän Lauttasaari-tapauksen, 45 vuotta myöhemmin, voikin jokainen lukea kerhon blogista. Samalla kannattanee kurkata myös SSK-historiikkia, onhan 85-vuotinen SSK nyt toinen uuden yhteisen kerhomme LauttSSK:n "emoista".

Saavutukset shakissa

Shakkiliiton nuorten mestaruus 1972, Helsingin oppikoulujen joukkuemestaruus -73, joukkueiden SM-kultaa -80, hopeaa -82 ja -84 sekä pronssia -77. Joukkueiden Eurooppa-Cupin 5.–8. sija -81. Nopean shakin Helsingin mestaruus 1999.

HSL:n joukkuevarteissa 8 mitalia (1 kulta, 1 hopea, 6 pronssia). SM-joukkueblixteissä useita finaalipaikkoja ja v. 2016 seniorien joukkue-SM. Blixtissä myös joukkueiden SSL-mestaruus. Akavan nopean shakin joukkuemestaruuskilpailuissa 2 hopeaa.

Hyvän alun jälkeen mitaleja onkin lähinnä tullut kun on saanut olla mukana hyvissä joukkueissa. Viimeisin henkilökohtainen kohtuusijoitus hitaassa pelissä 6. sija Naantalin avoimessa SM:ssä 2013 ja samoin 6. sija HM-blixteissä 2016. "Iki"-mestariehdokas v:sta -76, huippuselo 2189 ja huippupelo 2316. SSK:n jäsenenä 45 vuotta, josta sihteerinä 23 vuotta. Shakkiliiton tunnustusmerkki v. 2004. Mainittakoon loppuun kevennykseksi: lähes 200 000 minuutin peliä ICC:ssä, ehkäpä Suomen ennätys lajissaan?

Unohtumaton shakkikokemus

Shakki on henkilökohtaisesti antanut paljon matkan varrella – unohtumattomia elämänkokemuksia, muistoja ja hyviä ystäviä. Shakki ei pitkään aikaan ole enää ollut minulle vain peliä, vaan yhä enemmän samanhenkisten ihmisten mukavaa yhdessäoloa, jossa tärkeää on sosiaaliset suhteet ja hyvä, luottamuksellinen fiilis. Nämä asiathan ovat tärkeitä yleensäkin elämässä.

Muistelen lämmöllä monia SM-joukkueblixtien ja JSM-matkaotteluiden mahtavia pelireissujamme eri puolille Suomea. Kun porukalla on vuokrattu yhteinen mökki, jossa sitten kisapelien jälkeen syöty, saunottu ja pelattu jälkipelit. Rentouttavaa meininkiä, tuttuja shakkikavereita. Mieleen nousee myös lukuisat Tallinnan-shakkireissut, mielenkiintoisine tutustumisineen milloin mihinkin nähtävyyteen, museoihin ja näyttelyihin. Ikimuistoisina ajattelen myös hienoja shakkijuhlamatkojamme Kreetalle ja Ljubljanaan – mukana aina samat elementit: mahtava matkaseura, yhteinen shakkiharrastus ja kiinnostukset.

Ehkä mieleenpainuvimpana elämyksenä pidän erästä Ahvenanmaalle suuntautunutta shakki-, luonto- ja kalastusreissua. Kiersimme ja tutkailimme porukalla saarta 3–4 päivää. Grillasimme, saunoimme, huristelimme veneellä, kalastelimme, tutustuttiin paikallisten kesäillan viettoon ja tietysti aina kaiken päälle illalla lopuksi pelattiin mökillä shakkia. Joka ilta tuplablixti-ketjuturnausta ja tehtävien ratkontaa. Nautittiin tunnelmasta ja vähän muustakin.

Varmaan jokainen mukana ollut muistaa näiltä reissuilta, kukin omasta vinkkelistään, jotain ainutlaatuista ja muistamisen arvoista. Kaikkea ei voi kertoa, kaikkea ei muista, mutta päivääkään en antaisi pois.

Shakkimotto

Moni on sanonut, että "Shakki on kuin elämä", mihin Kortshnoi lisäsi, että "Väärin, shakki on elämä". Kasparov puolestaan todisti, että "Elämä jäljittelee shakkia". Minä sanoisin että shakki on suuri älyllinen haaste ja hieno peli, jota on tosi mukava harrastaa, mutta se on vain osa elämää, ei sen enempää.

Shakki-idolit

Shakkikäsitykseni on aina ollut dynaamista ja aktiivista shakkia arvostava. Esimerkiksi sellaisia pelaajia kuin syvällisen dynaaminen Kasparov, vaivattoman kepeästi siirtelevä Anand tai luova ja kekseliäs Shirov. Pelaajia, joilla on "lauta tulessa", ja jollei se aivan roihua, niin vähintäänkin kytee koko ajan.

Mutta iän myötä olen kyllä alkanut ymmärtää, että shakki on myös peli, jota pitää joskus pelata lähes tieteellisen tarkasti ja asemallisen kuivasti. Kuten vaikkapa monitaiturit Karpov tai Carlsen usein tekevät. Myös psykologia on aina mukana, onhan kyseessä erilaisten ihmisten keskenään pelaama peli. Tulee mieleen vaikkapa suuresti ihailemani supersommittelija Tal, joka joskus teki tietoisesti epäilyttävänkin uhrauksen, jos vastustaja oli esim. kovassa aikapulassa. Mutta kyllä taktikko Tal hallitsi myös tiukan asemapelin ja teknisen shakin mestarillisesti. Kuten muutkin maailmanluokan huippusuurmestarit. Yhteistä kaikille voittajille lienee myös kivikova voitontahto, poikkeuksellinen keskittymiskyky ja suuri henkinen voima.

Eli tullakseen hyväksi pitänee hallita useita, jollei peräti kaikki tyylilajit. Se kyllä on helpommin sanottu kuin tehty, eikä varmasti onnistu ilman määrätietoista ja systemaattista harjoittelua. Siksipä itse nykyään mieluummin blikstaan vaikkapa ICC:ssä ja pelaan mukavien kavereiden kanssa Lauttasaaren shakkisenioreissa – ja naatin shakista ja elämästä.

Haaste jäsenesittelyyn

Sihteerimme Jyrki Kivinen.

11. kesäkuuta 2017

Suomalaisen Shakkikerhon (SSK) historiaa

SSK perustettiin 17.9.1931. Perustavassa kokouksessa kerholle valittiin ensimmäinen hallitus, jonka puheenjohtajaksi tuli Felix Linden, varapuheenjohtajaksi Johannes Terho, sihteeriksi Eero Böök ja jäseniksi Seppo Salmio, Eino Tanner ja Emil Erkkilä.

Kerhon puheenjohtajat (1944–1950 toiminta keskeytyksissä, sodan jälkeinen jälleenrakennusaika):

1931–1932 Felix Linden (1 v)
1932–1936 Ari Ilmakunnas (4 v)
1936–1944 Osmo Kotkatlahti (8 v)
1950–1956 Risto Enarvi (6 v)
1956–1958 Kurt Linden (2 v)
1958–1966 Jorma Vähätupa (myöh. Irkkala) (8 v)
1966–1986 Soini Helle (20 v)
1986–1992 Konstantin Lembidakis (6 v)
1992–1993 Pekka Pietinen (1 v)
1993–1994 Kari Laiho (1 v)
1994–1996 Olli-Pekka Kuula (2 v)
1996–2017 Harri Hurme (21 v)

Kaikkia kerhossa vaikuttaneita ei tässä voi luetella, mutta joitain henkilöitä ei kuitenkaan voi sivuuttaa. Raa'an työn tekijöinä eli sihteereinä ovat toimineet ansiokkaasti ainakin Eero Böök, Osmo Kaila, Toivo Salo (kerhomestari) ja Seppo Aakio (23 vuotta sihteerinä, vuodesta 1994).

Suomalaista Shakkikerhoa voitaneen syystä pitää yhtenä maamme menestyksekkäimpänä kerhona kautta aikain, onhan kerholla SM-joukkuekilpailujen historiassa kaikkiaan 25 mitalisijaa, joista 5 kultaista turnauspelissä vuosilta 1963, 1975, 1978–80 ja SM-joukkueblixteissä on voitettu seitsemästi, 1963–65, 1969–71 ja 1975. HSL- ja SSL-mestaruuksia onkin sitten jo "lukematon" määrä. Huippukautenaan 1980-luvun alussa SSK edusti Suomea Eurooppa-Cupissa saavuttaen kovassa seurassa 5.–8. sijan.

SSK-laisia tunnetaan myös muilta shakin aloilta. Huippumenestystä ovat saavuttaneet mm. Harri Hurme, yhteensä 24 arvokisamitalia peli- ja tehtäväshakissa, ja Pertti Lehikoinen, joka voitti kirjeshakin maailmanmestaruuden 2011. Mainittava on myös Ilkka Sarenin pelishakkisuoritus, kaikkiaan 17 kultaista Suomen mestaruusmitalia. Johtoshakissa korkealla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ovat toimineet mm. Ilmakunnas, Kaila, Enarvi, Irkkala, Helle, Eero Helme ja Hurme. Ilmakunnas ja Helme maailman shakkiliiton Fiden aluepresidentteinä.

Kerhon mestareita:

1935 Toivo Salo, Suomen mestari 1938, -49 ja -56
1938 Osmo Kaila, KvM 1952, Suomen mestari 1939 ja -54, Pohjoismaiden mestari -46
1948 Soini Helle
1955 Pekka Massinen
1957 Pentti Simonen
1958 Hannu Keto
1959 Unto Räisä
1960 Heikki Westerinen, suurmestari (SM) 1975, Suomen mestari 1965, -66, -68 ja -70
1961 Ilmari Mäkihovi; Ilkka Saren, Fide-mestari (FM) 1990, Suomen mestari 1971
1962 Klaus Ketola
1964 Erkki Havansi, Antti Hankipohja
1967 Timo Porrasmaa
1969 Orri Alivirta
1970 Jorma Äijälä, Suomen mestari 1980; Harri Hurme, FM 1980, tehtäväshakin KvM 1993, ratk. joukkue-MM -79, -84 ja -95
1975 Hannu Broman
1978 Pertti Lehikoinen, kirjeshakin suurmestari 1985 ja maailmanmestari 2011
1979 Jorma Kämäräinen
1980 Markku Henttinen, FM 1984, Tapani Viljava
2002 Juhani Lehti

Lisäksi SSK:n jäseninä on vuosien aikana ollut ainakin 6 muuta mestaria, tunnetuimpina SM Eero Böök ja KvM Kaarle Ojanen.

SSK:n päätoimintamuotona on pitkään ollut jokaviikkoisten "SSK-Varttien" järjestäminen. Pari vuotta sitten osallistujapulan takia lopetettu kerhon avoin 15 + 15 min. kilpailu jatkui yhtäjaksoisesti lähes 60 vuotta, mikä myös kuuluu ennätyksiin sarallaan.

Viime aikoina kerhon toiminnassa on korostunut enenevässä määrin mukava shakillinen ja muu yhdessäolo. Tämän toteuttamiseksi on mm. säännöllisesti pidetty analyysi-iltoja ja järjestetty perinteisiä "SSK:n Tallinnan-turnauksia", elokuussa 2017 on vuorossa jo 19. matka. Shakkimatkoja kerhon väellä on tehty myös mm. Ahvenanmaalle, Kreetalle ja viimeksi Ljubljanaan.

Uusi luku SSK:n historiassa – LauttSSK

Kesäkuussa 2017 Suomalainen Shakkikerho ja Lauttasaaren Shakkikerho yhdistivät voimansa jäsenistöjensä tahdon mukaisesti uudeksi Lauttasaaren Suomalaiseksi Shakkikerhoksi (LauttSSK). Kummatkin tunnetut ja perinteikkäät helsinkiläiskerhot (LauttSK perustettu 1948) pitävät tärkeänä, että kerhojen identiteetit ja juuret säilyvät yhdistymisessä.

Yhteistä LauttSSK:ta viedään eteenpäin uutta kehittäen, mutta historiaa arvostaen. Näin syntynyt uusi kerho on noin 50 aktiivisen ja lisenssipelaajan määrällään listalla Suomessa 7., pääkaupunkiseudulla 4. ja Helsingissä 2.

Hieno ja menestyksellinen SSK:n 85-vuotinen historia ei katoa minnekään, vaan se säilyy. Tästä on hyvä ponnistaa eteenpäin entistä vahvemmin ja runsaslukuisemmin voimin ja jatkaa uudessa muodossa kerhon toimintaa sekä sen edelleen kehittämistä LauttSSK:na, yhtenä pääkaupunkiseudun ja maamme aktiivisimpana shakkikerhona.

(Kirjoitti Seppo Aakio)

10. kesäkuuta 2017

Blogiartikkelit sähköpostiin

LauttSSK-blogin uudet artikkelit voi tilata myös sähköpostiin:

 • Vieritä blogin sivua alaspäin, kunnes näet oikean reunan sivupalkissa tekstin "Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi".
 • Kirjoita sähköpostiosoitteesi "Email address" -kenttään.
 • Paina Submit-nappia.

Kun sen jälkeen avautuu uusi ikkuna,

 • syötä siinä näkyvät kirjaimet tarkistuskenttään ja
 • paina "Complete Subscription Request" -nappia.

Kun saat sähköpostiisi viestin "Activate your Email Subscription to: Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho", klikkaa siinä näkyvää linkkiä tekstin "click the following link to activate your subscription" perässä.

JSM-lohkojakoja

8-henkinen LauttSSK 1 pelaa JSM 2017–2018 -turnauksen 1. divisioonan lohkossa B, jossa mahdollisia matkaotteluita on Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Tampere:

 • ESK
 • EtVaS 2
 • Garde
 • JoeSK
 • JyS 2
 • LahS
 • LauttSSK
 • TammerSh 2

5-henkinen LauttSSK 2 pelaa 2. divisioonan lohkossa 2, jossa mahdollisia matkaotteluita on Hyvinkää, Hämeenlinna, Tampere, Vihti:

 • HSK 2
 • HyvSK
 • HämSK
 • LauttSSK 2
 • MatSK 3
 • Moukat
 • VihdSK

Selvitämme lähiviikkoina, kuinka moni aikoo pelata ensi JSM-kaudella. Sen jälkeen tiedämme, saammeko kaksi vai kolme joukkuetta 3. divisioonaan, jonka lohkojaot julkaistaan elokuussa.

JSM-otteluihin voi ilmoittautua Nimenhuudossa heti kun otteluohjelma on julkaistu. Ykkös- ja kakkosjoukkueen yhteyshenkilö on Seppo Aakio.

7. kesäkuuta 2017

SSK ja LauttSK yhdistyvät

Suomalainen Shakkikerho (SSK) ja Lauttasaaren Shakkikerho (LauttSK) yhdistävät voimansa uudeksi kerhoksi, jonka nimi on Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho (LauttSSK). Uusi kerho aloittaa toimintansa heti.

Yhdistyvät kerhot ovat perinteikkäitä ja tunnettuja helsinkiläiskerhoja: SSK (perustettu 1931) on maineikas takavuosien mestarikerho ja LauttSK (1948) vireä ja aktiivinen paikalliskerho. Kummatkin pitävät tärkeänä, että kerhojen identiteetti ja juuret säilyvät yhdistymisessä.

Yhdistyminen vahvistaa kummankin kerhon toimintaa, tarjoaa jäsenille uusia osallistumis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä tehostaa taloudenpitoa. Yhteistä LauttSSK:ta viedään eteenpäin uutta kehittäen ja samalla perinteitä arvostaen.

50-jäseninen kerho on aktiivisten ja lisenssipelaajien määrällä mitattuna 4. suurin pääkaupunkiseudulla ja 7. suurin Suomessa.

LauttSSK jatkaa molempien kerhojen toimintaa:

 • Osallistumme joukkueiden SM- ja HM-turnauksiin.
 • Järjestämme selokelpoisia turnauksia Shakkiareenalla pari kertaa vuodessa.
 • Järjestämme alkeisopetusta ja turnauksia aloitteleville shakinpelaajille.
 • Järjestämme analyysi-iltoja ja shakkimatkoja.
 • Pelaamme ystävyysotteluita toisten shakkikerhojen kanssa.

Osallistumme 4–5 joukkueella

 • joukkuepikashakin SM-kisoihin Porissa elokuussa 2017 ja
 • joukkueiden SM-kilpailuihin 2017–2018 (ykkösjoukkue 1. divisioonan lohkossa B, kakkosjoukkue 2. divisioonan lohkossa 2).

Kerhon ilmaiset ja avoimet peli-illat järjestetään Lauttasaaren kirkon kerhohuoneella (Myllykallionrinne 1 D, Helsinki) joka keskiviikko klo 18:30 alkaen.

Lisätietoja antavat kerhon puheenjohtaja Jyrki Heikkinen (jyrki.j.heikkinen@gmail.com, 050 4864451) ja varapuheenjohtaja Harri Hurme (riitta.hurme@kolumbus.fi, 050 5670598). Kerhon blogi: http://lauttsk.blogspot.fi/