18. kesäkuuta 2017

Kerhon säännöt

Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Suomalainen Shakkikerho ry. Yhdistys on suomenkielinen, ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon nimestä käytetään lyhennettä LauttSSK.

Tarkoitus ja toiminta

2. Kerhon tarkoituksena on edistää jäsenten shakin harrastamista ja shakkitaitojen kehittymistä järjestämällä monipuolista shakkitoimintaa, kuten peli-iltoja, kilpailuja, koulutusta ja muita shakkitapahtumia. Kerho pyrkii toiminnallaan lisäämään shakin harrastusta Lauttasaaressa ja koko pääkaupunkiseudulla. Kerhon toimintaperiaatteita ovat yhdessäolo, reilu peli, avoimuus ja kansainvälisyys.

Jäsenet ja jäsenmaksu

3. Kerhon jäseneksi tahtovan on ilmoitettava aikomuksestaan kerholle. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Vuosikokous nimeää kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka ansioituneesti on toiminut kerhon ja sen tarkoitusperien hyväksi.

5. Kerhon jäsen maksaa vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun kerholle. Kannatusjäsen maksaa vähintään kolminkertaisen jäsenmaksun. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Kerhon hallitus

6. Kerhon hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 3–7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään kolme hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8. Hallituksen tehtävät:

 • Johtaa kerhon toimintaa.
 • Edustaa kerhoa oikeudellisissa ja muissa asioissa.
 • Tiedottaa kerhon tapahtumista jäsenille ja muille shakista kiinnostuneille.
 • Päättää kerhon rahankäytöstä.
 • Hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.
 • Kutsua kokoon vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.
 • Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä esittää ne toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 • Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tilikausi

9. Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Kokoukset

10. Hallitus kutsuu jäsenet kerhon vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ja julkaistaan kerhon tiedotuskanavilla.

11. Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Käsiteltävät asiat:

 • Esitellään toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kerhon kokouksissa valitaan puheenjohtaja ja sihteeri. Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenet.

Kerhon nimen kirjoittaminen

13. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Sääntöjen muuttaminen

14. Kerhon purkautumisesta tai muutoksista näihin sääntöihin päätetään vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa, jossa päätösten on saatava 3/4 hyväksytyistä äänistä.

15. Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on lahjoitettava jollekin rekisteröidylle shakkiyhdistykselle käytettäväksi kerhon toiminnan edellyttämään tarkoitukseen.

1 kommentti:

Jyrki Heikkinen kirjoitti...

Patentti- ja rekisterihallitus korjasi sääntöehdotuksemme kohtaa 6:

- Hallituksen jäsenten enimmäismäärä pitää mainita ("vähintään kolme jäsentä" ei kelvannut).
- Hallituksen toimikauden pituus pitää mainita.

Lähetä kommentti