25. helmikuuta 2015

Vuosikokouksen 18.2.2015 pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jyrki Heikkinen avasi kokouksen Lauttasaaren kirkon kerhotilassa keskiviikkona 18.2.2015 klo 18.00. Paikalla olivat Jyrki Heikkinen, Janne Kauppinen, Arto Lindholm, Arto Heimonen, Lasse Anttonen, Pasi Paasonen ja Seppo Järvinen. Myöhemmin saapui Tero Henttonen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Heikkinen ja sihteeriksi Janne Kauppinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lasse Anttonen ja Arto Lindholm.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu kerhon blogissa kaksi viikkoa ennen kokousta ja että paikalla oli riittävä määrä kerhon jäseniä. Näin ollen kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista päätettiin hyväksyä tässä esitetyssä muodossa.

5. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan antaman lausunnon esittely

Puheenjohtaja Jyrki Heikkinen luki läpi toimintakertomuksen vuodelta 2014. Todettiin, että tilinpäätös ei ollut kokonaan valmis puhtaaksi kirjoitetussa muodossa, mutta asiakohdat olivat kuitenkin kohdallaan.

Toiminnantarkastaja Timo Siikonen oli antanut suullisen lausunnon, missä hän puolsi tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle, mutta hän edellytti kuitenkin samalla, että tarvittavat dokumentit saatetaan ajan tasalle myös kirjallisessa muodossa, ja samalla hän esitti toivomuksen, että vastaisuudessa tämä tapahtuisi riittävän ajoissa.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2014.

7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä jäsenmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja Jyrki Heikkinen esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä esitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistaa jäsenmaksun suuruudeksi entinen summa eli 20 euroa.

8. Kerhon puheenjohtajan, hallituksen jäsenten (3-5) ja varajäsenen valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Jyrki Heikkinen ja hallituksen jäseniksi Janne Kauppinen, Arto Lindholm, Pasi Paasonen, Lasse Anttonen ja Arto Heimonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Ashwin Kumar.

9. Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta

Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Siikonen ja hänen varamiehekseen Simo Valkeajärvi. Nämä henkilöt hoitivat näitä tehtäviä myös edellisenä vuonna.

10. Muut esille tulevat asiat

Seppo Järvinen teki ehdotuksen, että kerholla käymisen yhteydessä ruvettaisiin perimään ovirahaa. Päätettiin, että hallitus käsittelee tätä asiaa seuraavassa kokouksessaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jyrki Heikkinen päätti kokouksen klo 18.30.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti